Trækendskab

Historierne i træerne

Vi går forbi nogle træer hver dag. Vi brænder dem af, vi spiser deres frugt, de viser os årstiden og de er en uundværlig naturressource på jorden.

Turen tilrettelægges efter alder, årstid og interesse.
Vi styrker iagttagelsen og kendskabet gennem øvelser og lege og lærer at skelne mellem de forskellige træarters træstammer, deres farve, grenstilling, knopper, blade og blomster samt frugtsætning.

Vi kommer omkring
-Dansk skovhistorie. Hvilke træer er indført og hvorfra? Hvilke er oprindeligt dansk træ. Dvs. naturligt indvandret, og hvornår?
-Vækstbetingelser
-Hver elev får et træ med hjem (på forløb afholdt på naturskolen)

Klassetrin: Alle
Mødested: Ryeskovvej 1, 4140 Borup eller en skov nær jer.

Vi arbejder med

Kompetencemål/biologi
-Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relaterer indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

Færdigheds- og vidensmål/biologi
-Eleven har viden om naturforvaltning

Kompetencemål/Natur/Teknologi
-Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser

Færdigheds- og vidensmål/Natur/Teknologi
-Eleven har viden om navne og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe.
-Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource.

Forberedelse hjemmefra

– Arbejd med træer gennem tekst og tegning

Husk at medbringe

– tøj til vejret
– madpakke
– kamera