Naturskole i Borup

I 1994 etablerede Svenstrup Gods en naturskole i Borup, i samarbejde med Skovbo Kommune.

Som uddannede naturvejledere kan vi formidle viden og tilrettelægge gode oplevelser, som bringer mennesker og naturen tættere sammen.

Naturskole i Borup

Generelt om naturskolen i Borup

Hvor mødes vi?
Naturskolen ligger fysisk på Ryeskovvej 1 i Borup men vi kommer gerne ud til skolerne, mødes på lokaliteter rundt omkring i kommunen og deltager også gerne i længerevarende projekter.

Kontakt os med jeres ønsker og ideer, så giver vi sammen uforglemmelige oplevelser.

Hvad koster det?
Det er gratis for skoler, daginstitutioner samt dagplejere i Køge Kommune at benytte Svenstrup Naturskole. Her gælder reglen efter “FØRST TIL MØLLE” princippet, men der skulle være plads til alle, så man kan ikke få 10 ture til en institution/skole.

For interesserede fra andre kommuner? kontakt for pris.

Ved længere forløb og overnatninger, fastsættes prisen efter aftale, med hensyntagen til indhold og tidsrum.

Grej og udlån
Man kan låne grej på Svenstrup Naturskole til feltundersøgelse, historiske emnearbejder, overnatning mm.

Ring eller skriv og forhør jer, om vi har det I søger.
Udlån sker med ansvar for skader ved misligholdelse og skødesløshed.

Læs mere om jeres besøg

Et fredeligt område med naturoplevelser

Jeres besøg på Svenstrup Naturskole

Dagpleje og daginstitutioner
Svenstrup Naturskole støtter op om den styrkede pædagogiske lærerplan. Dette gennem udbud af ture, pædagogkurser, inspiration og netværk. Målet er overordnet at give børnene gode oplevelser i naturen og skabe grobund for en livslang glæde ved naturen.
Vi arbejder i fællesskab med det pædagogiske personale, på at skabe forundring og interesse hos det enkelte barn. Gennem naturoplevelser ønsker vi at prikke til deres nysgerrighed, skabe interesse hos dem og deres voksne, for de mange forunderlige ting i naturen, de er en del af.

Skoler
Formidlingen på Svenstrup Naturskole har til formål at støtte op om de Fælles mål. Vi har til formål at styrke kompetencemål, færdigheds- og vidensmål.
En tur ud med naturvejlederne skal gerne give et mod- og medspil til den undervisning der foregår inde på skolen. Vi kan blandt andet byde ind med et anderledes læringsrum, hvor undervisningen er konkret og giver viden i hænderne.

Man kan enten vælge at udplukke et forløb fra det udbud, der er på hjemmesiden eller man kan ved kontakt med Naturskolen udarbejde et forløb, som er skræddersyet til lige netop det læringsforløb eleverne er i.

SFO-er
Børn der alle render rundt i stenaldertøj, slår flint og spiser mad fra knoglen. Det er blandt andet en af de mange ting, man kunne lave i samarbejde med Naturskolen. Eksempelvis I en ferietid.
Der er mange muligheder for en SFO. Der kan være overnatningsture i shelterne, natteløb i skoven, træklatring, bålmad og meget mere.

Team-building og Friluftsliv
Der arrangeres dels team-building og dels friluftsarrangementer efter ønske. Både for børn og voksne.
Skriv til naturskoleleder, Stine Maymann, sm@svenstrup.dk, om de ønsker du har for et arrangement.

Pædagog- og lærer kurser
På Svenstrup Naturskole udbyder vi både kurser ud fra et nyopstået behov i medarbejderstaben, kurser der følger tidens strømninger og ikke mindst de gode gamle såsom Bålmad, Snit i træ og Lege i naturen.

Hvert år sender vi et udbud af kurser ud til lærere og pædagoger i Køge Kommune.

Mail på sm@svenstrup.dk eller ring på 21 25 60 62, og lad os vide hvad I ønsker, så tilrettelægger vi efterfølgende kursusindholdet, samt giver pristilbud.

Kurser kan foregå på Naturskolen, på Svenstrup Gods eller i nærområdet ved jeres institutioner og skoler.