Med geologien i hænderne

Hvad gemmer stenene

 Hvad betyder det, at noget er en ås, som Køge ås? Med afsæt i sten kommer vi omkring landskabsdannelse, ledeblokke og dødishuller.

Vi går på jagt efter sten og kikker på deres forskelligheder. Hvad kan stenenes farver og mønstre fortælle os, om hvordan de er skabt?

Hvordan er stenene landet her i Danmark?

Gennem modeller eleverne selv er med til at bygge op, undersøger vi hvordan istiderne har haft indvirkning på landskabet i dag.

Hver elev skærer en af dem udvalgt sten, over ved stenskæreren, de kan tage med hjem og arbejde videre 

Klassetrin: 5-9. klasse
Mødested: Ryeskovvej 1, 4140 Borup eller naturen nær jer

 

Færdigheds og vidensområder og mål 

Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse

Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag.

Eleven har viden om dannelse af danske landskabstyper.

 

Forberedelse hjemmefra

Se film om istidsdannelse. (spørg til link)

Læs om sten

Husk at medbringe

– tøj til vejret
– madpakke
– kamera