Livet i havet

Hvad lever der over og under havoverfladen i Køge Bugt?

Vi undersøger livet i havet i waders og med net.

Med udgangspunkt i fangsten snakker vi:

Hvordan har det enkelte dyr tilpasset sig?
Fødekæder

Hvordan fungerer samspillet mellem livet i havet og os mennesker.

Mødested: For enden af Søndre mole eller sted efter aftale

Vi arbejder med

Forberedelse hjemmefra

– læs om livet i havet
– spis mad fra havet

Husk at medbringe

– tøj til vejret, husk det blæser altid mere ved vandet
– madpakke
– kamera