Sprog og kyllinger

Ved at klække egne kyllinger ud følger man udviklingen fra æg til kylling. På Naturskolen kan man låne en lille rugemaskine til at stille et roligt sted på stuen. 

I 21 dage kan børnene passe og følge processen fra æg til kylling.

Praktisk

Beskrivelse af aktiviteten

Inden rugemaskinen kommer, kan man låne en sprogkasse, hvor man med udgangspunkt i hønen kan arbejde med sproget gennem sang, leg, spil og samtale.

Ved 1. besøg kommer naturvejlederen kortvarigt og fortæller hvordan man passer æggene

Ved 2. besøg kommer naturvejlederen når kyllingerne er klækket og tager børnene gennem forløbet Kyllinger afstemt aldersgruppen som har booket forløbet.

Man kan vælge at beholde kyllingerne i institutionen og følge deres udvikling, eller naturvejlederen kan tage kyllingerne med lige efter 2. besøg.

Vi arbejder med følgende lærerplansemner:

  • Natur, udeliv og science
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Jeres forberedelser inden aktiviteten

I skal medbringe:

  • Tøj til vejret – Vi er ude hele dagen.
  • Madpakke(medmindre andet er aftalt med os)
  • Kamera

Forberedelse inden i besøger os

Som forberedelse til forløbet kan I læse bøger og snakke om høns eller spise mad med æg for at øge forståelsen.

Årstid for aktiviteten

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December