Spor fra dyr i naturen

Denne aktivitet har fokus på de spor som dyr efterlader i naturen. Det er ikke altid let at komme til at se dyrene i naturen, men vi kan finde spor efter dem – spor som kan fortælle hvilke dyr som lever i området.

Nogle spor kan vi tage med os, andre må vi tage billeder af og andre igen må vi bevæge os hen til for at se. Vi undersøger, dokumenterer og diskuterer undervejs.

Praktisk

Beskrivelse af aktiviteten

Sammen leder vi efter alle former for spor efter dyrs aktiviteter i skoven. Det kan være fodspor efter pattedyr, ædespor i svampe efter mus og snegle, fejespor efter rådyr, ekskrementer og meget mere.

Mål med aktiviteten

Natur/Teknologi

Kompetencemål:

  • Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet.
  • Eleven kan designe enkle modeller.


Biologi

Kompetencemål:

  • Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde.
  • Eleven har viden om naturfaglige ord og begreber.
  • Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi.
  • Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi.

Jeres forberedelser inden aktiviteten

I skal medbringe:

  • Tøj til vejret – vi er ude hele dagen.
  • Madpakke (medmindre andet er aftalt med os).

Forberedelse inden i besøger os

I kan som forberedelse til forløbet arbejde med hvilke dyr som lever i skoven (eller den natur I skal undersøge med naturvejlederen).

Årstid for aktiviteten

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December