Science

Gennem små forsøg arbejdes der med den undersøgende tilgang.

Vi undrer os, tænker i hvordan og hvad sammen. I små grupper hjælpes vi ad med at sætte små forsøg op til afprøvning.

Praktisk

Beskrivelse af aktiviteten

Dette forløb egner sig til at indgå i en emneuge, eller et løbende tema i institutionen. Indholdet aftales specifikt ved hvert forløb.

Bestem dig inden der bookes for hvilket tema der skal være fokus på. Skal vi arbejde med luft, vands tilstandsformer, varme/kulde, lys, lyd eller noget helt andet? Skriv dine valg i kommentarer.

Man kan også vælge, om vi skal arbejde ud fra den undersøgende metode `Nysgerrig Per´ metoden.

Vi arbejder med følgende lærerplansemner:

  • Natur, udeliv og science
  • Kommunikation og sprog

Jeres forberedelser inden aktiviteten

I skal medbringe:

  • Tøj til vejret – Vi er ude hele dagen.
  • Madpakke(medmindre andet er aftalt med os)
  • Indkøb af materialer (efter aftale med naturvejlederen)
  • Kamera

Forberedelse inden i besøger os

I skal som forberedelse øve jer på at spørge til ”Hvad tror du…?”.

Årstid for aktiviteten

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December