Mountainbike og bevægelsesløb

Denne aktivitet har fokus på træning i naturen. På denne tur får vi pulsen op, styrket musklerne og trænet balancen.

Praktisk

Beskrivelse af aktiviteten

Turen er tilrettelagt som et stjerneløb med poster, hvor vi skiftevis cykler på mountainbike og går/løber ud til posterne. Posterne er naturfitnessøvelser, dvs. øvelser i naturen og med naturen som træningsredskab. Øvelserne er konditions-, styrke- samt balanceøvelser.

Naturskolen har 15 mountainbikes med cykelhjelme, som I låner under aktiviteten.

Mål med aktiviteten

Idræt

Kompetencemål:

  • Eleven har viden om samarbejdsmetoder inden for alsidige idrætsaktiviteter.
  • Eleven kan udvikle konstruktive samarbejdsrelationer i idrætslige aktiviteter.
  • Eleven har viden om idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel.
  • Eleven har viden om kroppens anatomi og fysiologi i et træningsperspektiv.
  • Eleven kan udføre egne og andres træningsprogrammer.

Jeres forberedelser inden aktiviteten

I skal medbringe:

  • Tøj til vejret – vi er ude hele dagen.
  • Madpakke (medmindre andet er aftalt med os).

Forberedelse inden i besøger os

Ingen forberedelse nødvendig, men aktiviteten kan være et led i undervisning om træning i naturen eller i forbindelse med valgfag eller lignende.

Årstid for aktiviteten

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December