Med geologien i hænderne

Denne aktivitet har fokus på geologien omkring os. Med afsæt i sten kommer vi omkring landskabsdannelse, ledeblokke og dødishuller.

Praktisk

Beskrivelse af aktiviteten

Vi går på jagt efter sten og kikker på deres forskelligheder. Hvad kan stenenes farver og mønstre fortælle os, om hvordan de er skabt?

Gennem modeller eleverne selv er med til at bygge op, undersøger vi hvordan istiderne har haft indvirkning på landskabet i dag. Hver elev skærer en af de udvalgte sten over ved stenskæreren. De kan tage stenene med hjem efter aktiviteten.

Mål med aktiviteten

Geografi

Kompetencemål:

  • Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse.
  • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag.
  • Eleven har viden om dannelse af danske landskabstyper.

Jeres forberedelser inden aktiviteten

I skal medbringe:

  • Tøj til vejret – vi er ude hele dagen.
  • Madpakke (medmindre andet er aftalt med os).

Forberedelse inden i besøger os

I kan som forberedelse til forløbet se en film om istidsdannelse (spørg til link). I kan også arbejde med sten for at have en god forforståelse inden aktiviteten.

Årstid for aktiviteten

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December