Matematisk opmærksomhed i naturen

I skoven er der gode muligheder for at lege og samtidig have rettet opmærksomheden mod matematiske begreber.

Praktisk

Beskrivelse af aktiviteten

På denne tur skal vi undersøge og prøve en masse, fx finde skovens tykkeste træ, den længste pind og én der er dobbelt så lang. Vi skal iagttage, måle, tælle og sammenligne og så skal vi bruge vores krop. Samtalen med børnene og børnene i mellem er bærende for turen, vi skal italesætte hvad vi undersøger, hvordan vi i fællesskab løser opgaverne og hvad vi finder ud af. Børnene arbejder primært i mindre grupper som guides af en voksen, men der indgår også aktiviteter hvor hele børnegruppen leger og løser en opgave sammen.

Vi arbejder med følgende lærerplansemner:

  • Natur, udeliv og science
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog

Jeres forberedelser inden aktiviteten

I skal medbringe:

  • Tøj til vejret – vi er ude hele dagen
  • Madpakke(medmindre andet er aftalt med os)
  • Kamera

Forberedelse inden i besøger os

I kan som forberedelse sørge for at børnene har kendskab til matematisk viden.  

Årstid for aktiviteten

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December