Livet i havet

Denne aktivitet har fokus på hvad der lever over og under havoverfladen i Køge Bugt.

Praktisk

Beskrivelse af aktiviteten

Vi undersøger livet i havet i waders og med net. Med udgangspunkt i fangsten snakker vi om hvordan det enkelte dyr har tilpasset sig, fødekæder og hvordan samspillet fungerer mellem livet i havet og os mennesker.

Mål med aktiviteten

Natur/Teknologi

Kompetencemål:

  • Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser.
  • Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål.
  • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser.
  • Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser.


Biologi

Kompetencemål:

  • Eleven har viden om naturfaglige ord og begreber.

Jeres forberedelser inden aktiviteten

I skal medbringe:

  • Tøj til vejret – vi er ude hele dagen.
  • Madpakke (medmindre andet er aftalt med os).

Forberedelse inden i besøger os

I kan som forberedelse til forløbet læse om livet i havet eller spise mad fra havet, så der er en forforståelse for aktiviteten.

Årstid for aktiviteten

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December