Kryb og kravl

Find og lær om håndtering af små dyr med nysgerrighed, lege, sange og bevægelse

Praktisk

Beskrivelse af aktiviteten

Med nysgerrighed, lege, sang og bevægelse undersøger vi smådyr som børnene kender og holder af og som er nemme at finde og håndtere for mindre børn. Skriv i tekstfeltet ved booking hvilket dyr I gerne vil arbejde med fx regnorme, snegle. Har I andre ønsker, kan det også angives dér.

Mål med aktiviteten

Vi arbejder med følgende lærerplansemner:

  • Natur, udeliv og science
  • Kommunikation og sprog
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kultur, æstetik og fællesska

Jeres forberedelser inden aktiviteten

I skal medbringe:

  • Tøj til vejret – Vi er ude hele dagen.
  • Madpakke(medmindre andet er aftalt med os)
  • Kamera

Forberedelse inden i besøger os

I skal som forberedelse til aktiviteten have

Årstid for aktiviteten

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December