Insekthoteller

Denne aktivitet har fokus på biodiversitet og trængt natur.

Praktisk

Beskrivelse af aktiviteten

Udgangspunktet er humlebier og andre insekter. Eleverne arbejder i grupper på forskellige små værksteder, som omhandler dette. Afsluttende bygger de insekthoteller som sættes op på skolen.

Mål med aktiviteten

Natur/Teknologi

Kompetencemål:

  • Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser.
  • Eleven kan konstruere enkle modeller.


Biologi

Kompetencemål:

  • Eleven har viden om faktorer med betydning for arters opståen og udvikling.
  • Eleven har viden om naturfaglige ord og begreber.

Jeres forberedelser inden aktiviteten

I skal medbringe:

  • Tøj til vejret – vi er ude hele dagen.
  • Madpakke (medmindre andet er aftalt med os).
  • Evt. materialer til insekthotellet (aftales med naturvejleder).

Forberedelse inden i besøger os

I kan som forberedelse til forløbet arbejde med biodiversitet. Alt efter fagligt niveau, kan I også have fokus på insekter og hvad der kendetegner et insekt.

Årstid for aktiviteten

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December