Gamle dage(for skoler)

Denne aktivitet har fokus på hvordan det var at være barn i gamle dage (ca. 1850-1900). Velkommen tilbage i tiden.

Vi tilbyder også et gamle dage forløb for daginstitutioner

Praktisk

Beskrivelse af aktiviteten

I gamle dage var alt hårdt arbejde, fordi man kunne ikke få penge og mad uden at arbejde. Heller ikke selvom man var lille. Man blev sikkert vækket kl. 5 om morgenen og skulle ud og malke koen og hente vand. Måske var man den, som skulle fodre hønsene. Alle havde pligter.

I små grupper hjælpes vi ad med at få dagens arbejde for hånden. Måske med lidt tid til leg med tøndebåndet eller sjippetovet.

Mål med aktiviteten

Historie

Kompetencemål:

  • Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv.
  • Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden.
  • Eleven har viden om fællesskaber før og nu.

Jeres forberedelser inden aktiviteten

I skal medbringe:

  • Tøj til vejret – vi er ude hele dagen.
  • Madpakke (medmindre andet er aftalt med os)

Forberedelse inden i besøger os

I kan som forberedelse til forløbet læse om gamle dage eller bede eleverne interviewe olde-/bedsteforældre.

Årstid for aktiviteten

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December