Fugletur

Denne aktivitet har fokus på fuglelivet i Danmark – enten generelt eller fokuseret på enkelte fugle. Vi kommer i aktiviteten blandt andet ind på hvorfor fugle trækker, hvorfor de ser ud som de gør og hvad deres fødevalg er.

Praktisk

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten består af et fælles oplæg hvorefter eleverne bliver delt op i grupper, der gennem leg, undersøgelse og fortælling, arbejder med det vilde dyr, fuglen.

Mål med aktiviteten

Natur/Teknologi

Kompetencemål:

  • Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger.
  • Eleven kan sortere og klassificere.
  • Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser.


Biologi

Kompetencemål:

  • Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.
  • Eleven har viden om faktorer med betydning for arters opståen og udvikling.

Jeres forberedelser inden aktiviteten

I skal medbringe:

  • Tøj til vejret – vi er ude hele dagen.
  • Madpakke (medmindre andet er aftalt med os)

Forberedelse inden i besøger os

I kan som forberedelse til forløbet arbejde med fugle i naturen, så I har lidt viden I forvejen.

Årstid for aktiviteten

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December