Dyr- og planteliv i sø og å

Denne aktivitet har fokus på dyre- og plantelivet som findes i og omkring søer og åer.

Praktisk

Beskrivelse af aktiviteten

Naturskolens vandhul myldrer af liv. Vi indfanger dyrene og undersøger dem nærmere. Alt efter aldersgruppe udbygger vi med forureningsbedømmelse af vandhullet samt snak om fødekæder og respiration.

Mål med aktiviteten

Natur/Teknologi

Kompetencemål:

  • Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål.
  • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser.
  • Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverden og aktuelle hændelser.

Jeres forberedelser inden aktiviteten

I skal medbringe:

  • Tøj til vejret – vi er ude hele dagen.
  • Gummistøvler
  • Madpakke (medmindre andet er aftalt med os)

Forberedelse inden i besøger os

I kan som forberedelse til forløbet arbejde med livet i vandhullet. Til yngre elever, kan vi anbefale Krible Krable.

Årstid for aktiviteten

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December