Den biodiverse have

Denne aktivitet har fokus på biodiversitet i den danske natur. Arterne er trængte, isen smelter, dyr uddør og skovene fældes. Man kan godt miste pusten af al den katastrofe, og måske ende med slet ikke at gøre noget for den trængte natur.

Praktisk

Beskrivelse af aktiviteten

I denne aktivitet tager vi udgangspunkt i det skabende og håndgribelige. Hver elev går hjem med hver deres egen lille biodiverse have. I opbygningen af denne har de diskuteret emnet biodiversitet. De har snakket om udvalgte dyregrupper og fået kendskab til deres levevis og behov.

Mål med aktiviteten

Forståelse for biodiversitet

Kompetencemål:

  • Eleven har viden om dyr, planter og svampe
  • Eleven kan konstruere enkle modeller
  • Eleven har viden om forskellige natursyn

Jeres forberedelser inden aktiviteten

I skal medbringe:

  • Tøj til vejret – Vi er ude hele dagen.
  • Madpakke(medmindre andet er aftalt med os)
  • Kamera

Forberedelse inden i besøger os

I skal som forberedelse til aktiviteten have en lille kasse med pr. elev

Årstid for aktiviteten

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December