Botanik

Denne aktivitet har fokus på Danmarks flora og insekter i forårs- og sommermånederne. Så snart solen begynder at varme i foråret, dukker der farverige blomster op.

Praktisk

Beskrivelse af aktiviteten

Fra blomst til blomst sværmer bier og andre insekter.
Med næsen i bevoksningen indsamler, undersøger og arbejder vi med de blomster der vokser. Ud fra alderstrinnet, snakker vi om bestøvning af blomsterne, deres opbygning samt naturpleje og biologisk mangfoldighed.

Mål med aktiviteten

Natur/Teknologi

Kompetencemål:

  • Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverden og aktuelle hændelser
  • Eleven har viden om navne og enkel klassifikation af dyr, planer og svampe
  • Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource


Biologi

Kompetencemål:

  • Eleven kan perspektivere biologi til omverden og relaterer indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
  • Eleven har viden om naturforvaltning
  • Eleven har viden om naturfaglige ord og begreber

Jeres forberedelser inden aktiviteten

I skal medbringe:

  • Tøj til vejret – vi er ude hele dagen.
  • Madpakke (medmindre andet er aftalt med os)

Forberedelse inden i besøger os

I kan som forberedelse arbejde med forskellige flora i Danmark – Skoven-i-skolen har et fint forløb som muligvis skal tilpasses til det relevante klassetrin.

Årstid for aktiviteten

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December