Matematik og træfældning

En skovarbejders arbejde

Med udgangspunkt i at Skoven er en produktionsvirksomhed, kommer vi omkring

– Skovhistorie
– Anvendelse af træ
– Skovarbejderens arbejde
– Planlægning i skovbrug
Efter en indledende teoretisk gennemgang, arbejder klassen i grupper videre omkring det praktiske.
Der skal beregnes og måles ud fra skovtekniske regler på, hvor meget vi kan tjene på et skovstykke af rødgran.
Under naturvejlederens vejledning, fælder vi et træ med håndsave og afgrener og saver det op til videre salg.

Turen kan også være uden, at eleverne selv fælder træer og man i stedet møder skovarbejderen ude og fælde de rigtig store træer. Her vil arbejdet med matematikken være med udgangspunkt i dagens arbejde for skovarbejderen.

Klassetrin: 3. klasse –
Sted:
-Elevtræfældning, Svenstrup Naturskole Ryeskovvej 1
-Skovarbejderens træfældning, et sted i Svenstrup Gods skove

Vi arbejder med

Kompetencemål/matematik
-Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik
-Eleven kan anvende geometriske metoder og bregne enkle mål

Færdigheds- og vidensmål/matematik
-Eleven kan anslå og bestemme rumfang
-Eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal
-Eleven har viden om metoder til afstandsbestemmelse

Forberedelse hjemmefra

– kendskab til vinkelrette trekanter og areal
– evt kendskab til Tangens
– evt kendskab til ensvinklede trekanter

Husk at medbringe

– arbejdstøj til vejret
– godt fodtøj
– madpakke og drikke