Fugletur

Det vilde dyr, fuglen

Hvorfor trækker fuglene
Hvorfor ser de ud, som de gør
Hvad er deres fødevalg og hvorfor
Efter et fælles oplæg vil eleverne blive delt op i grupper, der gennem leg, undersøgelse og fortælling, arbejder med det vilde dyr, fuglen.

Gruppearbejdet vil foregå i værkstederne
Føde og tilpasning
Fuglens anatomi
Fuglestemmer og arter.
Observering af fugle
Klassetrin: 3.klasse –
Mødested: Ryeskovvej 1, 4140 Borup
Årstid: Fortrinsvis marts-oktober

Vi arbejder med

Kompetencemål/Natur/teknologi
-Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger

Færdigheds- og vidensmål/Natur/teknologi
-Eleven kan sortere og klassificere
-Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

Kompetencemål/biologi
-Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

Færdigheds- og vidensmål/biologi
-Eleven har viden om faktorer med betydning for arters opståen og udvikling

Forberedelse hjemmefra

– læs om fugle

Husk at medbringe

– tøj til vejret
– madpakke
– kamera