Dyre- og planteliv i ferskvandssøer eller vandløb

Forvandling og forundring

I Naturskolens vandhul myldrer af liv. Vi indfanger dyrene og undersøger dem nærmere. Er de nogen af dem som lever hele livet i vandhullet. Eller forvandler de sig fra larver til voksne insekter og flyver væk.

Alt efter aldersgruppe udbygger vi med forureningsbedømmelse af vandhullet samt snak om fødekæder og respiration.

• En forundringsdag som skaber nysgerrighed.
• Hvad hedder dyrene?
• Hvordan lever de?
• Hvad æder de?
• Hvordan trækker de vejret i det våde element?

Årstid: 15. april – 15. oktober.
Klassetrin: alle
Mødested: Ryeskovvej 1, Borup- eller et vandhul/sø nær jer.

Vi arbejder med

Kompetencemål/Natur/Teknologi
– Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

Færdigheds- og vidensmål/Natur/Teknologi
-Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser
-Eleven kan perspektivere natur/teknoligi til omverdenen og aktuelle hændelser

Forberedelse hjemmefra

– læs, snak og syng om livet i vandhullet
– brug Ramasjangs “krible krable” aktiviteter evt på I Pad.

Husk at medbringe

– tøj til vejret + gummistøvler
– madpakke
– kamera