Det Kribler og Krabler i Genbrugsland

Ved at skabe dyrene, lærer vi om dyrenes kendetegn

I tiden op til Naturvejlederen kommer, samler børn og deres forældre materialer ind og afleverer det i institutionen. Genbrugsmaterialer som mælkekartoner, plastik, rør, låg mm.
Til selve forløbet synger vi og snakker om, hvordan kan man kende et insekt? Hvordan lever det? Og kan vi mon lave nogle insekter til Genbrugsland?
Sammen limer, klipper, tegner og maler vi, så vi til sidst har skabt et hel familie af insekter.
Undervejs snakker vi om skrald, hvad kommer det af og hvor skal det hen?

Aldersgruppe: 4-6 år
Mødested: Jeres institution.

Vi arbejder med

– Natur, udeliv og science

– Alsidig personlig udvikling

– Kommunikation og sprog

– Kultur, æstetik og fællesskab

Forberedelse hjemmefra

– indsaml genbrugsmaterialer
– snak om genbrug, hvorfor?
– læs evt bogen:
– syng Krible krable sange

Husk at medbringe

– tøj til vejret og aktiviteten
– kamera