Botanik

Historien om blomsten og bien

Så snart solen begynder at varme i foråret, starter der også med at dukke farverige blomster op. Fra blomst til blomst sværmer bier og andre insekter.
Med næsen i bevoksningen indsamler, undersøger og arbejder vi med de blomster der vokser. Ud fra alderstrinet, snakker vi
– Bestøvning
– Blomsters opbygning
– Naturpleje og biologisk mangfoldighed
Årstid: April – september.
Klassetrin: alle
Mødested: Ryeskovvej 1, 4140 Borup.

Vi arbejder med

Kompetencemål/biologi
– Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relaterer indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

Færdigheds- og vidensmål/biologi
– Eleven har viden om naturforvaltning
– Eleven har viden om naturfaglige ord og begreber

Kompetencemål/Natur/Teknologi
-Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser

Færdigheds- og vidensmål/Natur/Teknologi
-Eleven har viden om navne og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe.
-Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource.

Forberedelse hjemmefra

-arbejde omkring flora i Danmark

Husk at medbringe

– tøj til vejret
– madpakke
– kamera